Zaloguj się
< Powrót   Redukujemy emisje CO2

Orange Polska wykorzystuje energię z wiatru


Na potrzeby Orange powstają nowe źródła energii odnawialnej w Polsce. Aby zwiększyć udział odnawialnych źródeł energii w naszej strukturze energetycznej kupujemy ją bezpośrednio od jej producentów w oparciu o długoterminowe umowy zakupowe typu Power Purchase Agreement (PPA). W 2022 pokrywały one już 12 proc. rocznego zapotrzebowania całej firmy na energię elektryczną, a udział ten wzrośnie do co najmniej 60% najpóźniej w 2025. Zielona energia jest dostarczana z wybudowanych dla Orange Polska turbin wiatrowych do blisko 18 tys. punktów na terenie całego kraju. Korzystają z niej serwerownie, stacje bazowe telefonii komórkowej, szafy dostępowe czy biura oraz punkty obsługi klienta. Teraz usługi dostarczane naszym klientom wiążą się z mniejszą emisją dwutlenku węgla do atmosfery.


Centra danych to serce naszego biznesu, które potrzebują dużo energii, aby móc nieprzerwanie dostarczać usługi naszym klientom. Dlatego postanowiliśmy zagospodarowywać dachy i grunty naszych obiektów, aby wytwarzać zieloną energię elektryczną na własne potrzeby.

Elektrownie fotowoltaiczne zasiląją Centrum Przetwarzania Danych (CDP) Orange Polska w Łodzi i pod Kielcami oraz ultranowoczesny Warsaw Center Hub. To kolejny z naszych sposobów na redukcję emisji zanieczyszczeń do atmosfery i odciążenie sieci przesyłowych.


Artykuły powiązane

  • Wybieraj cyfrowe rozwiązania
    Optymalizujemy zużycie energii
    Sprawdź