Zaloguj się
< Powrót   Redukujemy emisje CO2

Optymalizujemy zużycie energii


Wdrożony w Grupie Orange program Green ITN (Green IT & Networks ) w znacznym stopniu przyczynia się sukcesu w zakresie zmniejszania naszych emisji. Program ma na celu optymalizację naszych wdrożeń technicznych, zwiększenie eko-efektywności naszych centrów danych i zmniejszenie zużycia energii przez nasze urządzenia sieciowe routery. Zastępujemy starą infrastrukturę nowoczesnym i ekologicznym sprzętem, stosując alternatywne rozwiązania, takie jak naturalna wentylacja ( free cooling), a także inwestujemy w bardziej efektywną energetycznie i nowoczesną technologię światłowodową. Budujemy nowe obiekty techniczne z efektywnymi systemami chłodzenia i zasilania oraz częściowo zasilane z energii odnawialnej.


Osiągnięcie zerowej emisji dwutlenku węgla netto do 2040 r. będzie wymagało znacznego wysiłku. Ruch w naszej sieci rośnie z każdym rokiem a klienci oczekują, że zwiększymy naszą zdolność do obsługi ich codziennych podstawowych usług. Będziemy wspierać rozwój sektora ICT, aby zmniejszać jego wpływ na środowisko wiedząc, że technologia cyfrowa ma 12 razy mniejszy wpływ na emisję CO₂ na całym świecie, niż przemysł i 7 razy mniej, niż transport, czy budownictwo.

Intensywnie inwestując w rozbudowę sieci mobilnej Orange Polska dbamy o jej efektywność energetyczną. Wdrażamy technologie, które pozwalają na efektywniejsze przesyłanie danych i są bardziej wydajne energetycznie.


Nasze inicjatywy związane z oszczędnością energii elektrycznej ujęliśmy w jeden wspólny program Energy Optimization obejmujący nasze sieci, data center, salony oraz biura. Wymiana urządzeń starszej technologii na bardziej nowoczesne i energooszczędne, modernizacja układów chłodzenia, wprowadzenie funkcjonalności obniżających zużycie energii. Tylko w latach 2015-2022 zrealizowaliśmy blisko 230 inicjatyw, które przełożyły się na łączną oszczędność energii ponad 1,1 TWh.

Nasz kompleksowy Program Optymalizacji Energii (EOP) został wyróżniony w ramach pierwszej edycji Rankingu Inicjatyw Dekarbonizacyjnych w 2021 roku.


Efektywność energetyczna 5G


Nacisk na efektywność energetyczną sieci mobilnej jest procesem ciągłym. Przy tej samej ilości danych 5G jest bardziej wydajne niż 4G. Jest to prawdziwa ewolucja technologiczna mająca na celu sprostanie eksplozji potrzeb w zakresie łączności i opracowanie nowych usług przydatnych dla ludzi, społeczeństwa i planety. 5G jest integralną częścią rozwiązań zmniejszających nasz wpływ na środowisko.

Sieć 5G będzie 10 razy bardziej energooszczędne niż 4G. Anteny 5G poradzą sobie z większą przepustowością i zapewnią wyższą wydajność, obsługując jednocześnie więcej użytkowników.

Możliwości, które stworzy technologia 5G by wdrażać nowe systemowe rozwiązania i inicjatywy środowiskowe, których pozytywny wpływ na dekarbonizację znacznie przewyższy wzrost zużycia energii spowodowany wdrożeniem nowej technologii dostępu.

Przykłady rozwiązań, które w przyszłości będzie wspierała technologia 5G to rolnictwo, inteligentne miasta i produkcja.

Artykuły powiązane

  • Wybieraj cyfrowe rozwiązania
    Przechodzimy na zieloną energię
    Sprawdź