Zaloguj się
< Powrót   Razem dla planety

Oszczędzajmy energię dla planety, portfela i pokoju

Energia elektryczna wykorzystywana jest prawie we wszystkich aspektach naszego życia. Zapewnia m.in. dostęp do internetu i umożliwia korzystanie z telefonu komórkowego. Produkcja i użytkowanie energii elektrycznej nie pozostają jednak bez wpływu na środowisko naturalne i klimat. Każdy z nas powinien więc wiedzieć, jak racjonalnie z niej korzystać. Pamiętajmy: nawet niewielka zmiana naszych codziennych przyzwyczajeń pozwala obniżyć wielkość zużycia energii elektrycznej. Zobacz, co robimy w Orange, aby oszczędzać energię
  • Dla planety

    Mniejsze zużycie energii to mniej CO2 trafiającego do atmosfery, czyli ograniczanie emisji gazów cieplarnianych powodujących globalny kryzys klimatyczny

  • Dla pokoju

    Energia w Polsce pochodzi głównie ze spalania paliw kopalnych, których wydobycie na świecie przyczynia się do finansowania m.in. konfliktów zbrojnych

  • Dla portfela

    Oszczędności energii w domu i w biurze to po prostu mniejsze rachunki

Oszczędzaj energię w domu i w biurze

Chcesz zużywać mniej energii potrzebnej do korzystania z internetu i telewizji? Znasz sposób na dłuższą pracę telefonu na jednym ładowaniu? Zobacz podpowiedzi, dzięki którym obniżysz swoje faktury za energię.

Oszczędzaj energię w sieci

Choć tej pozycji nie zobaczysz na swojej fakturze, to równie ważna dla planety jest Twoja aktywność w sieci. Dowiedz się, jak możesz pomóc, aby w sieciach telekomunikacyjnych zużywało się mniej energii.

Oszczędzaj energię i pieniądze

Dłuższe życie urządzeń, sposób dostawy zakupów online czy wybór dostawcy energii też mają znaczenie dla planety. Zobacz, jak jeszcze możesz ograniczyć ślad węglowy.